Stosowanie zintegrowanych metod analizy

Independent Tree Expert Group wykorzystuje efektywną kombinację procedur kontroli bezpieczeństwa drzew. Otwarte podejście, które nie ogranicza się do poszczególnych metod, i łączenie wielu informacji wizualnych i technicznych umożliwia kompleksową ocenę drzew.

Metody SIA/WESSOLLY- VTA/MATTHECK i inne, wykorzystujące sprawdzony sprzęt, tworzą podstawy wiarygodnej i obiektywnej oceny drzew dokonywanej przez ekspertów ITEG.

Rzeczoznawcy ITEG mają do dyspozycji specjalnie opracowaną platformę dostępną online do obliczania stabilności i wytrzymałości drzew na złamanie o nazwie Tree Stability Evaluation (TSE). Na podstawie próby ciągnięcia według WESSOLLY’ego ten program rejestruje rzeczywiste wyniki pomiarów z próby ciągnięcia i przelicza je proporcjonalnie do szacowanego naporu wiatru na potrzeby orzeczenia o bezpieczeństwa drzewa.

 

TOP