Cechy i zalety produktu

Charakterystyka

Szacowanie maksymalnego naporu wiatru

Obliczanie wytrzymałości

Obliczanie stabilności

Symulacja

Kwalifikacje zawodowe i szkolenie użytkowników

Wymagania techniczne

Wsparcie użytkowników

Języki

Dokładność obliczeń

Ponieważ program TSE jest programem czysto obliczeniowym, jego wyniki są uzależnione w dużym stopniu od parametrów wejściowych i wartości pomiarowych czujników. Nieścisłości wpływają na dalsze kalkulacje, dlatego konieczne są jasno zdefiniowane metody postępowania.

Kombinacja z innymi procedurami i metodami

Z perspektywy całościowej i zintegrowanej kontroli bezpieczeństwa drzew, co jest najważniejszym celem ITEG, TSE stanowi ważne uzupełnienie innych powszechnie znanych procedur wizualnych i technicznych służących do obliczania stabilności drzew i wytrzymałości na złamanie. Z reguły zaleca się również zastosowanie drugiej, niezależnej metody pomiarów jako zabezpieczenia (np. tomografu dźwiękowego, pomiaru oporu wiercenia).

TOP