Wprowadzenie 1 – Podstawy

Korzystając z programu obliczeniowego TSE przeliczamy dane pomiarowe z próby ciągnięcia (kąt przechylenia, rozciąganie włókien skrajnych, ściskanie włókien skrajnych i wielkość obciążenia) proporcjonalnie do szacunkowego obciążenia wiatrem, uzyskując ocenę bezpieczeństwa. Do oszacowania obciążenia wiatrem konieczny jest program do obliczania powierzchni żagla korony i głównego punkt naporu wiatru.

Podstawą jest Stuttgarter Festigkeitskatalog (“Sztutgarcki Katalog Wytrzymałości”) i uogólniona krzywa wykrotu według Wessolly’ego. Fundamentalne podstawy, formuły, katalogi danych i sposoby postępowania zostały opisane w książce „Handbuch der Baumstatik und Baumkontrolle“ (L. Wessolly, M. Erb, Patzer Verlag 1998) (“Podręcznik statyki i kontroli drzew”), która stanowi podstawę próby ciągnięcia (obciążeniowej).

Wymagane czujniki i przyrządy pomiarowe mogą być dostarczone przez firmę Rinntech.

Korzystanie z programu obliczeniowego online możliwe jest tylko po zarejestrowaniu i służy obecnie jedynie do tego, aby zainteresowani użytkownicy mogli po samodzielnym wprowadzeniu danych zapoznać się z metodą pracy przy próbie ciągnięcia.

Z tego względu TSE nie nadaje się do wykonywania samodzielnej kontroli stabilności i wytrzymałości na złamanie dla „realnych przypadków”. Jakiekolwiek korzystanie z programu odbywa się na własne ryzyko.

 

TOP