Obliczanie wytrzymałości na złamanie

(obliczanie dopuszczalnego obciążenia drewna za pomocą rozciągania włókien skrajnych)

Podczas obliczania wytrzymałości na złamanie obciążenie zastępujące napór wiatru (rejestrowane za pomocą czujnika siły Dynaforce) jest przenoszone na pień drzewa za pomocą urządzenia ciągnącego i liny (próba ciągnięcia/ obciążeniowa).

W wyniku tego elastyczne zewnętrzne włókna drzewa rozciągają się odpowiednio do kierunku ciągnięcia/ skracają w kierunku przeciwnym. To wydłużenie włókien skrajnych jest rejestrowane za pomocą czujników (DynaStrain) o dużej dokładności odczytu 1/1000mm umieszczanych ostrożnie na pniu drzewa.

Wartości pomiarowe są ekstrapolowane za pomocą TSE i porównywane z danymi statystycznymi właściwości świeżo ściętych drzew i ich maksymalnej zdolności rozciągania (Stuttgarter Festigkeitskatalog). Umożliwia to wyciągnięcie wniosków dot. krytycznej granicy, od której drzewo nie reaguje już elastycznie na działanie siły, ale łamie się lub pęka.

Wynikiem obliczeń za pomocą programu TSE jest wartość reprezentująca wytrzymałość badanego drzewa na złamanie w przypadku wiatru o sile orkanu.

 

TOP