Szkolenia

Rzeczoznawcy, którzy chcą wykorzystywać program TSE do wystawiania ekspertyz dotyczących stabilności i wytrzymałości na złamanie muszą najpierw ukończyć pomyślnie serię seminariów ITEG „Badanie szczegółowe drzew“. Wkrótce w ofercie Nürnberger Schule kierowanej do wykwalifikowanych praktyków znajdą się gruntowne szkolenia na rzeczoznawcę ds. badania szczegółowego drzew.

Zakres szkoleń:

W swoich seminariach ITEG kładzie nacisk na tzw. mentoring. Jego ideą jest, aby eksperci mogli towarzyszyć doświadczonym praktykom podczas badań szczegółowych, gromadzić rozległe praktyczne doświadczenia i pogłębiać praktyczną wiedzę. Ponadto ITEG oferuje praktyki przy badaniach szczegółowych, dzięki którym uczestnicy mają wgląd w konkretne badania.

Członkostwo w związku rzeczoznawców ITEG ma tę zaletę, że umożliwia zagregowane śledzenie wszystkich bieżących prac rozwojowych w zakresie statyki drzew i włączanie ich do własnej działalności. Coroczne kongresy na temat integracyjnych metod oceny statyki drzew służą transferowi wiedzy. Ponadto udostępniana przez ITEG platforma umożliwia wyjaśnianie zagadnień z ogólnego lub specjalistycznego obszaru statyki drzew na poziomie międzynarodowym, również poprzez próby w terenie. Użytkownicy TSE i członkowie ITEG są bezpośrednio zaangażowani w dalsze prace rozwojowe w zakresie statyki drzew poprzez analizę wspólnych danych badań i bezpośredni kontakt z producentami na forum ITEG.

Warunki uczestnictwa:

Odpowiednie kwalifikacje zawodowe – jak certyfikat ETT (European Tree Technician) lub Fachagrarwirt Baumpflege, bądź ukończone studia na odpowiednim kierunku specjalistycznym. Ponadto wymagana jest kilkuletnia, poparta dowodami praktyka w dziedzinie pielęgnacji i kontroli drzew.

 

TOP