TSE – najważniejsze informacje

Tree Stability Evaluation (TSE) to program do szacowania stabilności i wytrzymałości drzew na złamanie za pomocą prób ciągnięcia. Program TSE przelicza dane pomiarowe z czujników uzyskane podczas próby ciągnięcia proporcjonalnie do szacunkowego obciążenia wiatrem na potrzeby orzeczenia o bezpieczeństwie drzewa.

TSE łączy przejrzystą procedurę obliczania z jasnymi wskazówkami dla użytkownika, co pozwala na zmniejszenie złożoności analizy danych pomiarowych uzyskanych w próbach ciągnięcia podczas badań szczegółowych. Eksperci otrzymują w ten sposób jednoznaczną i racjonalną podstawę decyzji o ocenie stabilności i wytrzymałości na złamanie badanego drzewa.

Dodatkową korzyścią dla użytkowników TSE jest włączenie programu obliczeniowego do organizacji rzeczoznawców Independent Tree Expert Group (ITEG).

Gwarantuje to z jednej strony, że użytkownicy TSE odbędą intensywne szkolenia dotyczące zagadnień statyki drzew oraz zintegrowanego, kompleksowego wykorzystania przez ITEG metod oceny i metod pomiarowych. Dzięki temu użytkownicy mogą zgromadzić rzetelną wiedzę na temat fachowego przeprowadzania badań szczegółowych.

Z drugiej strony mentoring oferowany przez ITEG zapewnia praktyczne wsparcie podczas uzupełniania luk w wiedzy.

Na forum ITEG użytkownicy TSE mogą uzyskać wyjaśnienia od specjalistów z danej dziedziny i brać udział w bezpośredniej intensywnej wymianie doświadczeń z ekspertami z kraju i z zagranicy. Forum umożliwia ciągłe omawianie przypadków i rozwiązań problemów ze strony producenta dzięki współpracy z odpowiednimi producentami urządzeń.

Użytkownicy TSE przekazując informacje zwrotne przyczyniają się do rozwoju programu. Zapewnia to, że program TSE jest maksymalnie nastawiony na wymogi użytkowników.

Zastosowanie programu TSE wraz z czujnikami pomiarowymi Dynatim opracowanymi specjalnie na potrzeby próby ciągnięcia sprawdziło się wielokrotnie w praktyce. Czujniki, które zostały opracowane i zoptymalizowane dla praktycznego zastosowania według wytycznych i praktycznych doświadczeń późniejszego twórcy TSE – Bodo Siegerta, tworzą razem z TSE solidny system do pomiarów i analizy danych próby ciągnięcia.

 

TOP