Wprowadzenie 3 – Pola danychr

Pola danych

Teoretyczna wytrzymałość przyjętej ściany pozostałej na danej wysokości

Wprowadzanie wartości z pomiaru

Wartości pośrednie

Po wprowadzeniu wszystkich danych nacisnąć klawisz „Berechnen“ („Obliczanie“).
W niebieskich polach wyniku ukazują się dane wartości bezpieczeństwa, odniesione do osiągniętych wartości (kąt przechylenia i czujniki długości).
Pożądana wartość bezpieczeństwa: 1,5


TOP