Aktuálne o výpočtovom programe TSE

31. marca 2011

Prepočítajte si stabilitu stromov a ich odolnosť voči zlomu:
Internetový výpočtový program Tree Stability Evaluation

Tree Stability Evaluation (TSE)je online výpočtový program, postavený na ťahovej skúške podľa WESSOLLYHO, ktorý umožňuje vypočítať stabilitu stromov a ich odolnosť voči zlomu.

TSE predkladá odborný článok, ktorý vyšiel v 24. čísle (2010) časopisu AFZ-Der Wald. Viac čítajte tu (PDF-file: 112KB).

Tree Stability Evaluation je k dispozícii v cvičnej verzii odborným používateľom, ktorým je tiež určená výzva, aby spolupôsobili na optimalizácii tohto programu. Jednoducho sa registrujte a spolupracujte!

25. januára 2011

Existujúca aktuálna verzia ráta s rýchlosťou vetra 36.9 m/s, ktorá neovplyvní hraničnú vrstvu pôdy..

TOP