Certifikácia na znalca pre dokonalé vyšetrenie

Integrované konanie je kľúčovým slovom pre vyšetrovanie stromov budúcnosti. Predpokladá to obsiahly stav poznatkov o analytických metódach pri súčasnom cielenom postupe sprostredkovane v intenzívnom metodickom školení na znalca pre dokonalé vyšetrenie, ktoré ponúka Independent Tree Expert Group v spolupráci s Nürnberger Schule.

Obsah:

Jedno z ťažísk kladie ITEG v rámci súboru seminárov na tzv. Mentoring. Skrýva sa za tým nápad dať každému účastníkovi seminára v každom učebnom odbore na prehĺbenie jeho vedomostí skúseného mentora (znalec alebo iný expert vo svojom odbore). Spolu s mentormi môžu účastníci naberať rozsiahle praktické skúsenosti, aby svoje vedomosti prehĺbili spôosobom blízkym praxi. Okrem toho ponúka ITEG praxi blízke zásahy pri dokonalom vyšetrení, pričom účastníci môžu nazrieť do konkrétnych vyšetrovacích situácií.

Účastnícke podmienky:

Vyžaduje sa špecializovaná profesijná kvalifikácia v odbore odborný pracovník v poľnohospodárstve so zameraním na starostlivosť o stromy, prípadne European Tree Technician alebo absolvované štúdium v príbuznom odbore. K tomu sú potrebné preukázateľné viacročné praktické skúsenosti v starostlivosti o stromy a kontrole stromov.

 

 

TOP