Bütünleşik Analiz Yöntemleri Uygulaması

Independent Tree Expert Group ağaçların güvenliğine ilişkin farklı inceleme yöntemlerini verimli bir şekilde kombine ederek uygulamaktadır. Münferit yöntemlerle kısıtlı kalmayan geniş bir bakış açısı, görsel ve teknik bilgilerin kombinasyonu sayesinde bütünsel bir değerlendirme yapmak mümkün olabilmektedir.

Independent Tree Expert Group- bilirkişileri tarafından yapılan güvenilir ve tarafsız ağaç tekniklerinin temelini uygun cihaz teknikleriyle desteklenen SIA/WESSOLLY – VTA/MATTHECK yöntemleri oluşturmaktadır.

Independent Tree Expert Group bilirkişileri ağaçların stabilitesini ve kırılmaya karşı dayanıklılığını değerlendirirken Tree Stability Evaluation (TSE) kendileri tarafından geliştirilmiş bir online-platformdan da yararlanmaktadırlar. Söz konusu program çekme deneyinde elde edilen ölçüm sonuçlarını kaydetmekte ve bunların tahmini rüzgar yüküne oranını hesaplamaktadır

Nach Oben