Uygulama mentorluğu ve deneyim alışverişi

Independent Tree Expert Group teorik ve pratik bilgi alışverişine büyük önem vermektedir. “Ayrıntılı İnceleme” konulu bilirkişi seminerlerinde katılımcılara mentorluk desteği verilirken, uygulamalı çalışmalar çerçevesinde Independent Tree Expert Group üyeleri de somut inceleme örneklerine ilişkin kapsamlı bilgi sunmaktadırlar.

“Bütünleşik Ağaç Statiği” konulu yıllık kongreler de bilgi transferi için olanak sunmakta ve katılımcıların güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Katılımcılar ITEG-Forumu çerçevesinde “Ayrıntılı İnceleme” konusunda henüz aydınlatılmamış soruları uzman meslektaşlarıyla ele alabilme, ulusal ve uluslararası düzeydeki uzmanlarla yoğun bir deneyim alışverişi yapabilme olanağını elde etmektedirler. Forum kapsamında analizlerde kullanılan cihazların üreticilerinin de katılımıyla üretimden kaynaklanan münferit sorunların da sürdürülebilir şekilde ele alınması mümkün olmaktadır.

İnceleme sonuçlarının birlikte değerlendirilebilmesi ve ITEG-Forum üzerinden doğrudan cihaz üreticileriyle de temas kurulabilmesi sayesinde ITEG-üyeleri ağaç statiği konusundaki gelişmelerden haberdar olmaktadırlar.

Nach Oben