Independent Tree Expert Group nedir ?

Independent Tree Expert Group ağaç statiği uzmanlarının oluşturduğu bir birlik olup, ağaç güvenliğine ilişkin incelemeleri bütünsel bir yaklaşımla uygulamaktadır.

Independent Tree Expert Group ağaç güvenliğine ilişkin incelemelerinde tek bir yöntemle kısıtlı kalmak yerine, görsel ve teknik analiz yöntemlerinin birleşiminden oluşan kapsamlı bir inceleme yapmayı tercih etmektedir. Tek taraflı inceleme yöntemleri genellikle bazı soruların yanıtsız kalmasına neden olabileceğinden, ağacın durumuna ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılabilmesi için birbirini tamamlayıcı yöntemlere başvurulmaktadır.

Independent Tree Expert Group ayrıca uzmanlara ağaç güvenliği alanında bilirkişilik yapabilmeleri için ileri mesleki eğitim programı da sunmaktadır. Kalifiye uygulayıcılar söz konusu ileri mesleki eğitim programı çerçevesinde güncel yöntemlerden yararlanarak teknik yönetmeliklere, mesleki bilgi ve standartlara uygun ayrıntılı inceleme yapabilme yeteneğini kazanmakta ve bir bilirkişi gözüyle ağaçların güvenlğine ilişkin kesin yargılara ulaşabilecek konuma gelmektedirler. Independent Tree Expert Group ayrıca ağaç statiği alanındaki genel ve spesifik sorunlara uluslararası düzeyde yanıt getirebilmek, ağaç statiği alanındaki güncel gelişmeleri aktarabilmek ve bu bilgileri kendi çalışmalarına yansıtabilmek amacıyla bir Internet Forumu oluşturmuş bulunmaktadır.

Independent Tree Expert Group uzmanları aynı zamanda destek talep eden ağaç sahipleri, yerel yönetimler ve işletmeler için ağaç güvenliğine ilişkin bilimsel bilirkişi raporları hazırlamaktadırlar. Ağaç güvenliği testlerinin belirli bir standarta göre hazırlanmış olması, uygulanacak yöntemlerin bütünsel bir yaklaşımla seçilmesi ve Independent Tree Expert Group dahilinde kesintisiz bilgi akışı gerçekleştirilmesi, hazırlanan bilirkişi raporlarının bilimsel niteliği açısından belirleyici rol oynamaktadır.

Nach Oben