Oluşacak rüzgar yükünün belirlenmesi

Ağaca etki edecek rüzgar yükü ağacın statik hesaplarında belirleyici rol oynamaktadır. Bir ağacın statik direncinin ve kırılmaya karşı dayanıklılığının hesaplanabilmesi için öncelikle ağaca etkiyecek azami –yani kasırga koşullarındaki – rüzgar gücünün belirlenmesi gerekir.

TSE programı ağaca etki edecek rüzgar yükünü hesaplarken ağaca özgü özellikleri ve topoğrafik faktörleri de dikkate alır:

TSE programı rüzgar yüklerinin ağaçlar üzerindeki etki faktörlerini DIN 1055 kurallarına uygun olarak birleştirir ve sonuç olarak ağırlık noktasına etki edecek teorik azami rüzgar yükünü belirler. Belirlenen bu veri bir sonraki aşamada yapılacak statik direnç ve kırılma direnci hesapları için kıyaslama değeri olarak kullanılır.

Nach Oben