Ürün Elemanları ve Avantajları

Performans Özellikleri

Azami rüzgar yükü tahmini

Kırılma direncinin hesaplanması

Statik direncin hesaplanması

Simülasyon Hesapları

Teknik Uygulama Koşulları

Uygulama Desteği

Diller

Hesap Sonuçlarının Kesinliği

Tree Stability Evaluation (TSE) bir hesap programı olduğundan sonuçların kesinliği büyük ölçüde girilen parametrelere ve sensör ölçüm değerlerine bağlıdır. Dolayısıyla kesin olmayan verilerin girilmesi halinde hata oranı giderek artacaktır. Bu nedenle önceden net bir şekilde tanımlanmış ve belirlenmiş işlemler uygulanması vazgeçilmez nitelik taşımaktadır

Diğer İşlem ve Metotlarla Kombinasyon

ITEG’in en önemli hedefini yapılacak ağaç analizinin bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi oluşturur. Bu doğrultuda ağaçların statik dayanıklılığını ve kırılma direncini hesaplarken ek görsel ve teknik yöntemlerden de yararlanılmakta ve sonuçların kesinliğini güvence altına alabilmek için genelde ikinci bir bağımsız ölçüm metoduna daha başvurulmaktadır (örneğin ses tomografisi, delme direnci ölçümü).

Nach Oben