Yasal Sorumluluk

Web sayfalarımızın kullanımına ilişkin yasal sorumluluk

Web sayfamızda yer alan bilgileri dürüst bir yaklaşımla derlemiş bulunuyoruz. Bu web sayfasında yer alan bilgilerin işlevi, güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesine ilişkin herhangi bir sorumluluk alınmaz. Aynı husus bu sayfadan doğrudan veya dolaylı olarak verilen tüm bağlantılar (linkler) için de geçerlidir. Link verilen sayfaların hakları ve içeriklerinin sorumluluğu tümüyle söz konusu sayfaları hazırlayan üçüncü kişilere aittir. Sayfamızdan bağlantı verilen linklerden birinin içeriğinde bir değişiklik yapılır ve Alman yasalarına veya yabancı yasalara aykırı bilgiler yayınlanacak olursa, bu linklerin içeriği için sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca web sayfamızın veya link verilen sayfaların virüs içermediği konusunda herhangi bir güvence veremiyoruz. Tarafımızdan sunulan bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek, özellikle de daha sonra oluşabilecek her türlü maddi veya manevi zarar için sorumluluk almayacağımızı belirtiriz. Bilgilerin ücretsiz olmasına rağmen yasal sorumluluktan tümüyle muaf tutulmadığımız durumlarda, sorumluluğumuz kasdi veya ihmalkar davranışla sınırlı kalacaktır.
Sunulan bilgilerde önceden haber vermeksizin değişiklik veya ilave yapma hakkımız saklıdır

TSE Hesap Programına İlişkin Yasal Sorumluluk

TSE Programı bir ağacın statik dayanıklılığını ve kırılma direncini hesaplayabilmek için doğru verilere gerek duymaktadır. Bu amaçla gerekli olan ölçüm cihazları özel olarak münferit uygulama şekline göre tasarlanmıştır. Ölçüm cihazlarının kullanımı yüksek düzeyde uzmanlık bilgisi ve teknik know how gerektirir. Independent Tree Group konseptinin bütünleşik özelliklerinden eksiksiz yararlanabilmek için çoğu kez destekleyici ve tamamlayıcı inceleme teknikleri ve yöntemleri kullanılması gerekmektedir.

Gerekli uzmanlık bilgisi ancak uygun eğitim ve uygulamalarla kazanılabilir. TSE hesap programı sadece alıştırma yapmak amacıyla kullanılabilir. TSE hesap programının ağaçların statik dayanıklılığına ve kırılma direncine yönelik bilirkişi raporları hazırlanması için kullanılması yasaktır. Eğitim amacı dışındaki her türlü kullanım kişinin kendi sorumluluğu altındadır. Independent Tree Expert Group web sayfasının ve TSE hesap programının sahibi elde edilen hesap sonuçlarının doğruluğu için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ağaç değerlendirmeleri, ölçüm tekniğine ilişkin uygulamalar ve ağaçların statik direncine ilişkin hesaplar gibi işlemler için Bodo Siegert Bilirkişi Bürosu sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyacaktır.

Nach Oben