Independent Tree Expert Group

Istotnym warunkiem efektywnej kontroli bezpieczeństwa drzew jest wybór procedury badania odpowiedniej w danej sytuacji. Chociaż istnieje wiele różnych procedur pomiarowych wykorzystywanych do badania drzew, żadnej z nich nie można uznać za uniwersalną.

Zakładając Independent Tree Expert Group, Bodo Siegert, rzeczoznawca ds. kontroli i statyki drzew oraz kierownik zespołu zajmującego się przyrządami do badań, działającego pod auspicjami związku Fachverband Geprüfter Baumpfleger e.V. (niemiecki związek certyfikowanych arborystów), włącza się do dyskusji na temat najlepszej procedury kontroli bezpieczeństwa drzew. Kompleksowe testy praktyczne przeprowadzone przez zespół zajmujący się przyrządami do badań wykazały, że tylko otwarte podejście, nie ograniczające się do jednej wybranej metody i powiązanie wielu informacji wizualnych i technicznych umożliwia całościową ocenę drzew.

 

TOP