Czym jest Independent Tree Expert Group

Independent Tree Expert Group (ITEG) to związek ekspertów zajmujących się statyką drzew, którzy kierują się całościowym podejściem podczas przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa drzew.

Zamiast sprawdzać drzewa za pomocą jednej procedury badania ITEG stosuje kombinację wzrokowych i technicznych procedur badania. O ile jednostronne metody badania pozostawiają często nierozstrzygnięte pytania, zastosowanie metod uzupełniających umożliwia kompleksową analizę stanu drzewa.

Praktykom zajmującym się badaniem drzew ITEG oferuje dalsze kształcenie na rzeczoznawcę ds. szczegółowego badania drzew. Wykwalifikowani praktycy uczą się przy tym, jak wykonywać szczegółowe badania za pomocą aktualnych metod zgodnie z regułami, właściwie i według jednolitego wzorca oraz jak wydawać precyzyjne oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa drzew z perspektywy rzeczoznawcy. Udostępniana przez ITEG platforma umożliwia wyjaśnianie pytań z ogólnego lub specjalistycznego obszaru statyki drzew na poziomie międzynarodowym, śledzenie wszystkich bieżących prac rozwojowych i włączanie ich do własnej działalności.

Właściciele drzew, wspólnoty, przedsiębiorstwa mogą uzyskać od ekspertów ITEG wiarygodne ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa drzew. Na rzetelność sporządzanych ekspertyz mają decydujący wpływ: jednolita procedura kontroli bezpieczeństwa drzew, zintegrowane podejście do wyboru procedury badania i stały transfer wiedzy w ramach ITEG.

Independent Tree Expert Group oznacza:

TOP