Symulacja czynników zmniejszających napór wiatru

Oprócz obliczania bieżących wartości stabilności i wytrzymałości na złamanie program TSE umożliwia symulację czynników zmniejszających napór wiatru i ich wpływu na stabilność oraz wytrzymałość badanego drzewa na złamanie.

Zmiany istotnych wartości podstawowych i pomiarowych wpływają na współczynniki bezpieczeństwa obliczone przez program TSE. Istnieje możliwość symulacji wpływu zmniejszenia powierzchni żagla poprzez przycięcie korony i obniżenia głównego punktu obciążenia na stabilność oraz wytrzymałość drzewa na złamanie. Zabiegi te można przedstawić graficznie za pomocą programu ArWiLo.

 

TOP