FAQ

Czym jest ITEG?
Jakie są cele ITEG?
Jak mogę się uzyskać certyfikację eksperta ITEG?
Jak mogę przetestować program TSE?
Ile kosztuje uczestnictwo?


Czym jest ITEG?

Independent Tree Expert Group to nowa inicjatywa, której celem jest wykorzystanie obszernych badań praktycznych związku Fachverband Geprüfter Baumpfleger e.V. (niemiecki związek certyfikowanych arborystów) i stworzenie podwalin kontroli bezpieczeństwa drzew w przyszłości.


Jakie są cele ITEG?

Celem Independent Tree Expert Group jest połączenie procedur kontroli wzrokowej i technicznej w celu stworzenia metody kompleksowej kontroli bezpieczeństwa drzew według jednolitego wzorca.

ITEG to organizacja przyczyniająca się do podnoszenia kwalifikacji ekspertów zajmujących się badaniem drzew, aby mogli oni tworzyć precyzyjne ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa drzew, wykonując szczegółowe badania z wykorzystaniem aktualnych metod zgodnie z regułami i według jednolitego wzorca.

Na szczególną uwagę zasługują znaczące wyniki próby ciągnięcia według Wessolly’ego uzyskane przez zespół zajmujący się przyrządami do badań. Na ich podstawie opracowano dostępny online program Tree Stability Evaluation do obliczania stabilności drzew. Program rejestruje rzeczywiste wyniki pomiarów z próby ciągnięcia według Wessolly’ego i łączy je z symulowanym obciążeniem wiatrem, danymi z obliczenia powierzchni korony narażonej na wiatr oraz innymi wartościami, takimi jak podatność na drgania, turbulencje i siła wiatru.


Jak uzyskać certyfikację eksperta ITEG?

W ramach zdobywania kwalifikacji dla członków ITEG przewidziano seminarium dla ekspertów w szkole w Norymberdze, oferującej wykwalifikowanym praktykom intensywne wprowadzenie do pracy eksperta ds. pielęgnacji drzew i statyki drzew. W poszczególnych modułach szkolenia uczestnicy zapoznają się z zadaniami eksperta. Przedstawione zostaną podstawy prawne, informacje branżowe i aktualne techniki kompleksowej kontroli bezpieczeństwa drzew, a głównym punktem szkolenia będzie przekazanie wiadomości na temat tworzenia ekspertyz i ich praktycznego zastosowania.


Jak mogę przetestować program TSE?

Korzystanie z programu obliczeniowego online możliwe jest tylko po zarejestrowaniu i służy obecnie jedynie do tego, aby zainteresowani użytkownicy mogli po samodzielnym wprowadzeniu danych zapoznać się z metodą pracy przy próbie ciągnięcia. Z tego względu TSE nie nadaje się do wykonywania samodzielnych kontroli stabilności i wytrzymałości na złamanie dla „prawdziwych przypadków”. W celu przetestowania programu, zapraszamy zainteresowanych profesjonalnych użytkowników do rejestracji na stronie  www.die-nuernberger.info.


Ile kosztuje uczestnictwo?

Obecnie uczestnictwo jest bezpłatne. W przyszłości planowane są opłaty za pewne obszary. Wykwalifikowani członkowie ITEG, którzy ukończyli określone szkolenia i posiadają wymagane przyrządy pomiarowe, uzyskują certyfikację.

TOP