Certyfikacja na eksperta Independent Tree Expert Group

Zintegrowane działanie to kluczowe słowo dla badań drzew wykonywanych w przyszłości. Zakłada obszerną wiedzę na temat metod analizy połączoną z konsekwentnym działaniem. Wiedza ta jest przekazywana podczas intensywnych szkoleń metodycznych na rzeczoznawcę ds. badań szczegółowych, które oferuje ITEG we współpracy z Nürnberger Schule.

Zakres szkoleń:

W swoich seminariach ITEG kładzie nacisk na tzw. mentoring. Jego ideą jest, aby uczestnicy seminarium mogli pogłębiać wiedzę w każdym obszarze u boku doświadczonych mentorów (rzeczoznawców lub ekspertów w swoich obszarach). Uczestnicy wraz z mentorami mogą gromadzić rozległe doświadczenia i poszerzać praktyczną wiedzę. Ponadto ITEG oferuje praktyki przy badaniach szczegółowych, dzięki którym uczestnicy mają wgląd w konkretne badania.

Warunki uczestnictwa:

Odpowiednie kwalifikacje zawodowe jak certyfikat ETT (European Tree Technician), Fachagrarwirt Baumpflege, bądź ukończone studia na odpowiednim kierunku specjalistycznym. Ponadto wymagana jest kilkuletnia, poparta dowodami praktyka w dziedzinie pielęgnacji i kontroli drzew.

 

TOP