Szacowanie oczekiwanego naporu wiatru

Napór wiatru, na który narażone jest drzewo, ma istotny wpływ na obliczenia dotyczące statyki drzew. Określenie stabilności i odporności drzewa na złamania wymaga oszacowania najpierw naporu wiatru, który oddziałuje na drzewo w maksymalnie niekorzystnych warunkach, tzn. w przypadku wiatru o sile orkanu.

Program TSE łączy – zgodnie z regułami normy DIN 1055 – czynniki wpływające na napór wiatru na drzewa i umożliwia ustalenie teoretycznego maksymalnego naporu wiatru działającego w punkcie obciążenia korony, który jest uwzględniany jako wartość porównawcza podczas dalszego obliczania stabilności i wytrzymałości na złamanie.

TOP