Independent Tree Expert Group

Nezávislá skupina expertov na

Dôležitým predpokladom efektívneho zhodnotenia prevádzkovej bezpečnosti stromov je výber správneho postupu vyšetrenia. Existujú rôzne metódy diagnostiky stability stromov, z ktorých žiadna doposiaľ nie je univerzálna.

Independent Tree Expert Group založil Bodo Siegert, znalec v oblasti kontroly a statiky stromov a vedúci Odborného združenia kvalifikovaných ošetrovateľov stromov ,čím rozpútal diskusiu o najlepšom postupe vyšetrenia pri kontrole bezpečnosti stromov. Rozsiahle praktické testy pracovného spoločenstva skúšobných prístrojov ukázali, že komplexné a relevantné posúdenie stromov umožňuje len otvorený prístup k jednotlivým spôsobom diagnostiky, kde hodnotenie stromov nie je redukované na jednotlivé diagnostické metódy, ale zahŕňa celý komplex poznatkov a informácií, tak vizuálnych ako aj technických.

 

 

TOP