Výpočet odolnosti voči zlomu

(Výpočet nosnosti dreva s pomocou pomerného predĺženia krajných vláken)

Pri výpočte odolnosti voči zlomu sa ťahadlovým zariadením zavádza do kmeňa s pomocou ťahovej skúšky náhradkové zaťaženie vetrom (zaznamenáva sa krabicovým silomerom Dynaforce). V dôsledku toho sa naťahujú alebo stláčajú elastické vonkajšie drevené vlákna v smere alebo proti smeru ťahu. Tieto zmeny dĺžky krajných vláken sa zaznamenávajú senzormi (DynaStrain) s vysokou rozlišovacou schopnosťou v pásme 1/1000 mm upevnenými opatrne na kmeni stromu.

Z merných hodnôt sa s pomocou TSE vypočítajú predbežné výsledky a porovnajú sa so štatistickými údajmi o vlastnostiach zeleného dreva a jeho maximálnej rozťažnosti (Štuttgartský katalóg pevnosti). Výpočet s pomocou TSE dá ako výsledok hodnotu, ktorá znázorňuje odolnosť stromu voči zlomu v prípade vetra so silou orkánu.

 

TOP