Používateľské podmienky

Použitie TSE predpokladá rozsiahlu odbornú kvalifikáciu v oblasti anatómie dreva, statiky stromov a meracej techniky, ktoré možno nadobudnúť iba absolvovaním teoretických i praktických kurzov, ktoré organizuje Nürnberger Schule.

Znalci, ktorí chcú použiť TSE na vyhotovenie expertízy stability stromu a jeho odolnosti voči zlomu, musia napred úspešne skončiť potrebné školenie a kvalifikovať sa na znalca Independent Tree Expert Group (ITEG). Pre všetkých ostatných je použitie TSE povolené len na cvičné účely.

Okrem toho úspešné použitie TSE predpokladá prácu s vhodnými meracími prístrojmi. V praxi mnohonásobne osvedčené je použitie meracej techniky firmy Rinntech s TSE ako používateľským softvérom. Meracie prístroje Dynatim, ktoré vyvinula firma Rinntech na objednávku znaleckej kancelárie Siegert, a ktoré sú špeciálne predurčené na ťahovú skúšku, tvoria spolu so softvérom navzájom skĺbený systém hodnotenia bezpečnosti.

V priebehu výpočtov očakávaného zaťaženia vetrom je potrebné nasadenie separátneho počítačového programu na výpočet plochy koruny (ArWiLo firmy Rinntech).

 

TOP