Prehľad

Tree Stability Evaluation (TSE) je výpočtový program na zhodnotenie stability stromov a ich odolnosti voči zlomu s pomocou ťahovej skúšky. S pomocou výpočtového programu TSE sa prepočítajú merné údaje zo snímačov ťahovej skúšky v pomere k odhadovanej záťaži vetrom a na daný strom sa vzťahujúcim výrokom o bezpečnosti.

Základom výpočtového programu je dôkladné vyšetrenie stromu s pomocou ťahovej skúšky podľa metódy WESSOLY. Pri ťahovej skúške simuluje odborník zaťaženie vetrom, pričom ťahovým prístrojom zavedie určitý moment sily do stromu. Meracie prístroje s vysokou rozlišovacou schopnosťou (rozlíšenie: 1/100°, prípadne 1/1000 mm) zaznamenajú predĺženie krajných vláken kmeňa a naklonenie päty kmeňa. Prívod sily je dávkovaný tak, aby nevzniklo nadmerné namáhanie pre strom. Tak maximálne zaťaženie v ťahu predstavuje asi 40% orkánovej záťaže vetrom. Štruktúry dreva sa zaťažia maximálne na 40% ich výpočtovej pevnosti. Táto skúšobná metóda takto patrí k nedeštruktívnym skúškam materiálu.

Základom bázy údajov sú Štuttgartský katalóg pevnosti, meteorologická báza údajov (napr. DAVENPORT, RUCK), nastavovacie údaje z DIN 1055 a poznatkov zovšeobecnená krivka náklonu podľa WESSOLLY.

 

TOP