Ťahová skúška

Stromy sú vystavené zaťaženiu vetrom, ktoré sa odvádza z koruny cez kmeň do koreňov. V prípade vyššieho zaťaženia vetrom, nemôžu za istých okolností stromy vyrovnať a reagujú zlomením koruny, konárov a kmeňa, prípadne strácajú kotvenie v pôde a vyvalia sa.

V porovnaní s inými meracími postupmi, umožňuje ťahová skúška tak meranie odolnosti voči zlomeniu, ako aj silu ukotvenia a tým dovoľuje jednoznačné, fundované a pochopiteľné posúdenie stability. Vysoká výpovedná hodnota ťahovej skúšky v porovnaní s inými postupmi sa už veľakrát potvrdila, naposledy v praktickom teste s dvanástimi skúmanými stromami, ktorý uskutočnilo pracovné spoločenstvo skúšobných prístrojov pri Odbornom združení kvalifikovaných ošetrovateľov stromov e. V. (registrované združenie), ktoré viedol Bodo Siegert.

Statická prehliadka stromu s pomocou ťahovej skúšky sa robí podľa ťahovej metódy, ktorú vyvinul Dr. Ing. Lothar WESSOLLY a Günter SINN. Pritom sa simuluje zaťaženie vetrom, ktorému je strom vystavený. Potom sa skúma, ako toto zaťaženie vetrom ovplyvňuje nosnosť kmeňa a silu ukotvenia stromu v zemi. Výsledkom je potom inžinierske, odborne podložené, hodnotenie statického stavu stromu.

Jednotlivo sa najprv hodnotí zaťaženie vetrom, ktorému je strom vystavený v prípade orkánu (sila vetra 12 stupňov v Beaufortovej stupnici), pri zohľadnení topografických faktorov. Potom sa zavedie do kmeňa náhradkové zaťaženie vetrom tak, že s pomocou ťahadlového mechanizmu sa lanom ťahá strom kontrolovane v jednotlivých záťažových krokoch až po istú hranicu. Strom reaguje pomerným predĺžením (stlačením, prípadne naťahovaním) krajných vláken, čo sa dá zachytiť digitálne senzormi predĺženia (DynaStrain). Súčasne sa nakláňa päta kmeňa. To sa meria senzormi uhla náklonu (DynaInclino).

Takto získané merné údaje ako aj základné údaje o strome sa zadajú do TSE a vyhodnotia sa. S pomocou výpočtu pravdepodobného výsledku zameraných údajov a porovnania s empirickými nameranými hodnotami (rozťažnosť zeleného dreva, prirodzené nakláňanie stromov) sa dá ohodnotiť stabilita stromov a ich odolnosť voči zlomu v prípade veľkého zaťaženia vetrom. Ako výsledok dostaneme bezpečnostnú hodnotu, ktorá prognózuje stabilitu stromu a jeho odolnosť voči zlomu pri veterných pomeroch ako orkán.

 

TOP