Odhad očakávaného zaťaženia vetrom

Zaťaženie vetrom, ktorému je vystavený strom má podstatný vplyv na výpočty statiky stromu. Výpočty stability stromu a jeho odolnosti voči zlomu si vyžadujú najprv odhad zaťaženia vetrom, ktoré pôsobí na strom a zodpovedá maximálne veterným pomerom orkánu.

TSE zahŕňa do výpočtov očakávaného zaťaženia vetrom faktory typické pre daný strom a topografické faktory:

TSE spája analogicky k pravidlám DIN 1055 vplyvové faktory zaťaženia vetrom na stromy a vykazuje ako výsledok teoretické, maximálne zaťaženie vetrom pôsobiace v ťažisku náporu, ktoré potom prechádza ako porovnávacia hodnota do ďalších výpočtov stability a odolnosti voči zlomu.

 

TOP