Používateľský mentoring a výmena skúseností

Ztransferu vedomostí v teórii i praxi pripisuje Independent Tree Expert Group veľký význam. Takto nachádzajú účastníci znaleckým seminárov Dokonalé vyšetrenie praxi blízke vedenie zo strany skúsených mentorov, ktorí ich podporujú pri prehlbovaní vedomostí v jednotlivých oblastiach. Aj praxi blízke zásahy v rámci dokonalého vyšetrenia sprostredkúvajú členom Independent Tree Expert Group na želanie rozsiahle nazretie do priebehu dokonalého vyšetrenie.

Popri kvalifikácii účastníkov je dôležitou úlohou aj kontinuálne zlepšovanie analytických metód. Na tento cieľ vkladajú účastníci pravidelne vyšetrovacie údaje do centrálnej banky údajov. O ich výsledkoch sa potom diskutuje v odborných príspevkoch účastníkov Independent Tree Expert Group.

Každoročné kongresy na tému Integrujúca statika stromov slúžia na dodatočný transfer vedomostí.

Na fóre ITEG majú účastníci príležitosť vyjasniť si otvorené otázky na tému dokonalé vyšetrenie s kolegami z branže a pestovať intenzívnu výmenu skúseností s expertmi na národnej i medzinárodnej úrovni. Prevádzka fóra umožňuje trvalú diskusiu o jednotlivých prípadoch, kde výrobcovia ponúkajú riešenia problémov na základe integrácie relevantných výrobcov prístrojov.

Členovia ITEG sa zúčastňujú na ďalšom vývoji v oblasti statiky stromov vyhodnocovaním spoločných vyšetrovacích údajov a tým, že sú bezprostredne napojení na výrobcov prostredníctvom fóra ITEG.

 

 

TOP