Simulácia opatrení znižujúcich zaťaženie vetrom

Popri výpočtoch aktuálnych hodnôt stability stromov a ich odolnosti voči zlomu umožňuje TSE aj simuláciu opatrení znižujúcich zaťaženie vetrom a ich účinku na stabilitu skúmaného stromu a jeho odolnosti voči zlomu.

Zmeny relevantných základných, prípadne merných hodnôt ovplyvňujú bezpečnostné faktory vypočítané s použitím TSE. Takto možno napríklad simulovať účinok prerezávania koruny zmenšením náveternej plochy koruny a znížením ťažiska náporu na stabilitu stromu a jeho odolnosť voči zlomu. Prostredníctvom ArWiLo sa dajú tieto opatrenia aj graficky znázorniť.

 

TOP